MTA ÖK SzMSz (2015)

Az MTA ÖK Szervezeti és Működési Szabályzata, amely rendelkezik a kutatóközpont jogállásáról, alapításáról, alapadatairól, tevékenységéről, gazdálkodásáról, testületeiről, működéséről.

A tartalomjegyzék áttekintést nyújt a részletes tartalomról, az SzMSz csatolva található ennek alján.

ÁLTALÁNOS RÉSZ - BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK
I. Fejezet - A kutatóközpont vezetése
II. Fejezet - A kutatóközpont szervezete
III. Fejezet - Az irányításban és a döntéshozatalban résztvevő testületek
IV. Fejezet - A kutatóközpont működésével kapcsolatos rendelkezések
V. Fejezet - A közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos rendelkezések

KÜLÖNÖS RÉSZ
I. Fejezet - A kutatóközpont vezetőinek feladat- és hatásköre
II. Fejezet - Az egyes szervezeti egységek működése és feladatai

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
JÓVÁHAGYÁSI ZÁRADÉK

MELLÉKLETEK

------

Az MTA ÖK adminisztratív alapadatai
törzskönyvi azonosító szám: 300542
államháztartási azonosító szám: 039662
KSH statisztikai számjel: 15300540-7219-19
adóigazgatási azonosító szám: 15300540-2-19
közösségi (Európai Uniós) adószámunk: HU15300540