Fiatal kutatói álláspályázat magterjesztés kutatása témakörben

Az Ökológiai Kutatóközpont a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
fiatal kutatói állás pályázatot hirdet az ÖK Ökológiai és Botanikai Intézetben, "Magterjesztés kutatása" témakörben,
tudományos segédmunkatárs munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozott idejű 2020.09.01-2024.08.31–ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2163 Vácrátót, Alkotmány utca 2-4.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Gyepi élőhelyeken a növényfajok magjainak kisemlősök általi terjesztésének (epizoochoria), ragadozómadarak általi másodlagos magterjesztésének (diploendozoochoria) valamint madarak általi fészekanyaggal való magterjesztésének (caliochoria) vizsgálata. Metaanalízis készítése a kisemlősök magterjesztésben betöltött szerepéről. A vizsgálatok eredményeiből publikációk, konferencia prezentációk készítése. Tudományos ismeretterjesztés és disszemináció. Részvétel az ÖBI Lendület Vegetáció és Magbank Dinamikai Kutatócsoport munkájában.

Illetmény és juttatások:
A tudományos segédmunkatársi munkakör garantált illetményének megfelelő személyi juttatás.

Pályázati feltételek:

 • - Egyetemi végzettség;
  - Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás;
  - Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások);
  - Cselekvő képesség;
  - Büntetlen előélet;
  - A fiatal kutatók felső korhatára 35 év, a 10 éven aluli gyermekeket nevelő kutatónők esetében a korhatár gyermekenként 2 évvel meghosszabbodik.
 • Elvárt kompetenciák:

 • - Kiváló elemző és probléma-megoldó készség;
  - Önálló szakmai vélemény kialakításának képessége;
  - Terepmunka önálló végzése;
  - Térinformatikai programokban való jártasság;
  - Kisemlősök, madarak és növények határozásában való jártasság.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • - Fényképes részletes önéletrajz;
  - Végzettséget igazoló okirat(ok) másolatai;
  - Nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolatai;
  - Publikációs lista;
  - Motivációs levél (egy oldal terjedelemben);
  - Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez hozzájárul;
  - Két referencia személy neve és elérhetősége.
 • A munkakör betölthetőségének időpontja:
  A munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától tölthető be.

  A pályázat benyújtásának határideje:
  2020. július 20.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Deák Balázs témavezető (+36-30-489-4467) nyújt.

  A pályázatok benyújtásának módja:
  Kizárólag elektronikusan az ÖK Főigazgatói Titkárságára kérjük benyújtani matyok.henrietta@okologia.mta.hu címre.

  A pályázat elbírálásának módja, rendje:
  A beérkezett pályázati anyagokat szakmai bizottság értékeli és csak ezt követően történik a kiválasztottak személyes meghallgatása. Az ÖK főigazgatója a kutatóintézet vezetőivel konzultálva dönt az állás betöltéséről. A jelöltek értesítést kapnak a pályázat végeredményéről.

  A pályázat elbírálásának határideje:
  2020. július 25.

  A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
  Az álláshelyen alkalmazott fiatal kutató felső korhatára 35 év, amely 10 éven aluli gyermeket nevelő kutatónők esetében gyermekenként 2 évvel hosszabbodik. Az álláshirdetésre pályázhatnak újonnan végzett diplomások vagy olyan alkalmazottak, akiknek jogviszonya legkésőbb a foglalkoztatás tervezett időpontjáig megszűnik. Az álláshely PhD képzésben részt vevő hallgatóval, vagy PhD fokozattal rendelkező kutatóval is betölthető. Az álláshely betöltésének részletes szabályozásával kapcsolatban a 7/2019. számú (ELKH) elnöki határozat a mérvadó.

  A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
  2020.06.27.
  KÖZIGÁLLÁS sorszám: KJT391158