Film a Balatoni Limnológiai Intézetről

1927. szeptember 5-én kezdte meg működését a Klebelsberg Kuno szorgalmazására alapított Magyar Biológiai Kutatóintézet, az MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézetének elődje. Az akkori, 30 évig tartó kutatómunka eredményeképp megszületett 32 kötetes tanulmánysorozatot, mely teljes körű felmérést jelentett a Balaton geológiájától kezdve a néprajzon át a flóráig és faunáig, a maga sokszínűségében és alaposságában a mai napig nem sikerült felülmúlni. Csupán jó pár évvel később, 1925-ben Révfülöpön kezdhette meg önálló működését a Magyar Nemzeti Múzeumhoz tartozó Balatoni Biológiai Állomás. Majd gróf Klebelsberg Kuno szorgalmazására alakult meg a Magyar Biológiai Kutatóintézet, amely 1927-ben, immár jelenlegi helyszínén, Tihanyban, önállóan rendezkedhetett be. 2012. január 1-től a tihanyi intézet, Ökológiai Kutatóközpont Balatoni Limnológiai Intézet néven, az ökológiai központ székhelyeként és egyben részeként működik tovább immár intézményes együttműködésben a Duna, a Tisza és a szárazföldi ökológiai folyamatok kutatásával. Az intézet limnológusai jelentős szakértői feladatokat látnak el az Európai Unió és más nemzetközi szervezetek vízi környezetvédelmi tevékenységében is. Az intézet, illetve az Ökológiai Kutatóközpont, az MTA intézethálózatának többi tagjához hasonlóan, 2019. augusztus 1-től átkerült az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat irányítása alá.
29 perc, 2019

Elérhető: MTVA Duna World 2020.04.19. Médiaklikk