A kutatói kiválóság védjegye - az MTA hetvenhárom új doktorát köszöntötték az Akadémián

Felavatták a Magyar Tudományos Akadémia új doktorait: december 5-én 73 kiváló kutató kapta meg a tudományos teljesítmény egyik legnagyobb elismerését. Az MTA doktora cím odaítélésében jelöltenként mintegy 100 bíráló vesz részt, így Magyarországon ma ez a tudományos minőségbiztosítás legalaposabb, nemzetközi sztenderdeken nyugvó folyamata.

A Magyar Tudományos Akadémia új doktorai közé tartozik Batáry Péter az Ökológiai és Botanikai Intézet Lendület Táj és Természetvédelmi Ökológiai Kutatócsoportjának vezetője, tudományos tanácsadó.
Tudományos eredményei a konzervációbiológia elméleti és gyakorlati témaköreihez kapcsolódnak. Konkrét terepvizsgálatokat végzett több élőlénycsoportra vonatkozóan, és meta-analízisekkel elemezte az agrár-környezetvédelmi programok hatékonyságát. Áttekintette az európai agrár-környezetvédelmi programokat, és igazolta, hogy hatékonyságuk a közös agrárpolitika reformjával nem javult, de a nem termőterületre irányulók hatékonyabban támogatják a fajgazdaságot, mint a termőterületekre irányulók. Kutatásai során kimutatta azt is, hogy a hazai pusztagyepeken a legeltetési intenzitás csökkentése negatívan hat a gyepspecialista madárfajokra, valamint hogy a mészkősziklagyepek kedvezőbbek a lepkéknek, mint a kaszáló gyümölcsösök, madarak esetében azonban a kaszáló gyümölcsösök az előnyösebbek. Kutatási eredményei közé tartozik annak bemutatása, hogy a mezőgazdasági területek madarai gyakoribbak a sövényekben, mint az erdőszegélyekben. A mészkősziklagyep-fragmentumok növekvő izoláltságának hatását tanulmányozva kimutatta, hogy egyszerű tájban az izoláltság növekedése csökkenti a kabócák fajgazdagságát, komplexben nem. Az organikus gazdálkodás elemzése során demonstrálta, hogy az több funkcionális csoportra pozitívan hat függetlenül attól, hogy rétről vagy szántóföldről van-e szó. Tudományos megállapításai nemcsak elméleti jelentőséggel bírnak, hanem a természetvédelem napi gyakorlatát is segítik.

Az MTA 2019-ben avatott új doktorairól a teljes cikk az mta.hu oldalon:
https://mta.hu/mta_hirei/az-mta-hetvenharom-uj-doktorat-koszontottek-az-...