Az Ökológiai Kutatóközpont pályázatot hirdet projektmenedzser munkakör betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

1. a projekt tervezési-előkészítési szakaszban a projekt és költségvetése összeállításának koordinálása, véglegesítése;
2. a támogatási szerződés megkötésének előkészítése;
3. a projektben felmerülő határidők figyelemmel kísérése, betartatása;
4. beszerzési és közbeszerzési eljárások előkészítésében és megvalósulásban való közreműködés;
5. kapcsolattartás az Irányító Hatósággal vagy egyéb Közreműködő Szervezettel a hatáskörébe tartozó kérdésekben;
6. a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeknek megfelelően az időközi és záró szakmai és pénzügyi beszámoló összeállításának koordinálása és határidőre történő beküldése, illetve az ezekhez kapcsolódó hiánypótlások kezelése, határidőre történő beküldése szorosan együttműködve a témavezetővel és a pénzügyi megvalósításért felelős személlyel;
7. a projekttel kapcsolatos változások kezelése, bejelentése és a szükséges szerződésmódosítások valamint hiánypótlások beküldése;
8. folyamatos projektmonitoring, a projekt indikátorok nyomon követése;
9. a helyszíni ellenőrzéseken való részvétel;
10. a projektasszisztensek feladatainak felügyelete;
11. a projekt honlap kialakításának és naprakészen tartásának koordinálása és a projekttel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségeknek való megfelelés biztosítása.

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő. Határozott idejű munkaviszony: 2021.12.31-ig.

A munkavégzés helye:
1113 Budapest, Karolina út 29.

Illetmény és juttatások:
Megegyezés szerint, a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései figyelembevételével.

A munkakör betöltésének feltételei:

• pénzügyi végzettség,
• angol nyelvtudás,
• H2020, egyéb nemzetközi vagy hazai projekt előkészítésében és megvalósításában szerzett tapasztalat,
• jó kommunikációs képesség,
• csapatban történő munkavégzés,
• határidők betartása,
• pontosság,
• precizitás,

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 13.

A pályázat elbírálásának határideje és a munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. december 20.Az állás az elbírálás után azonnal betölthető.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Gulyás Ágnes osztályvezető részére a gulyas.agnes@okologia.mta.hu e-mail címen keresztül.