Az Ökológiai Kutatóközpont pályázatot hirdet Pénzügyi-számviteli osztályvezető, gazdasági igazgató-helyettes beosztással munkakörbe

Az Ökológiai Kutatóközpont pályázatot hirdet Pénzügyi-számviteli osztályvezető, gazdasági igazgató-helyettes beosztással munkakörbe

A betöltendő munkakör „ügyvivő szakértő”, amely 2019. november 22-től, a vezetői megbízás ( a Pénzügyi Számviteli vezetői helyettesítés) 2020. január 1-jétől határozott időre esedékes.

Munkavégzés helye: 8237 Tihany, Klebelsberg K. u. 3.

A pályázat benyújtási határideje: 2019. november 15.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 20.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakört legkorábban 2019. november 22. napjától tölthető be.

A kinevezés határozatlan időre szól, napi 8 órás munkaidőben.

Feladatkör:
A gazdasági igazgató irányítása mellett a következő feladatokat látja el:
A kutatóközpont költségvetési tervezéssel, a pénzellátással, a gazdálkodással, a személyi juttatásokkal és a munkaerő-gazdálkodással, a beszámolással, a számvitellel, az előírt adatszolgáltatással és a gazdasági folyamatok ellenőrzésével kapcsolatos feladatok, valamint a jogszabályok és a fenntartó irányító szerv rendelkezései alapján a feladatkörébe tartozó munkák ellátása,
A kutatóközpont működésére vonatkozó számviteli és pénzügyi rendszer szervezése, irányítása, ellenőrzése, a költségvetési tervezési feladatok végzése.
Költségvetési előirányzatai alakulásának folyamatos ellenőrzése, javaslatok készítése az észlelt hiányosságok megszüntetésére,
Az éves előirányzat teljesítésére, pénzügyi ellenjegyzési jogkör gyakorlása,
Az éves és évközi költségvetési beszámolók elkészítése,
A kutatóközpont gazdasági szervezetének a vonatkozó jogszabályok szerinti irányítása,
Főkönyvi könyvelési feladatok elvégzése,
Tárgyi eszközök analitikus nyilvántartása és könyvelése,
Statisztikai adatszolgáltatások elkészítése,
Közreműködés a havi, negyedéves, éves adatszolgáltatások elkészítésében.

Pályázati feltételek:
• Főiskola, vagy egyetem, szakirányú végzettség,
• Mérlegképes könyvelői képesítés
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• Költségvetési szervnél szerzett szakmai tapasztalat (pénzügyi gazdálkodási területen, legalább 2év)
• Felhasználó szintű számítógépes ismeretek (MS Office);
• Büntetlen előélet
• Magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Pályázati területen szerzett tapasztalat
• CT-EcoSTAT program ismerete
• KIRA könyvelési adatok EcosTATba való lekönyvelése
• Angol nyelv ismerete

Elvárt kompetenciák:
• Önálló munkavégzés és csapatmunkában való részvétel
• Határidők betartása
• Pontosság
• Precizitás
• Felelősségtudat

Illetmény és juttatások

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben előírt rendelkezései, valamint a Kutatóközpont Szervezeti és Működési Szabályzata és ahhoz tartozó belső szabályzatok rendelkezései alkalmazandók. Az osztályvezető jogállása:

A kutatóközpont szervezeti egységeként működő gazdasági hivatal osztályvezetője tevékenységét vezető beosztású közalkalmazottként, heti negyven órás, teljes munkaidőben látja el. Vezetői megbízása, megbízásának visszavonása a kutatóközpont főigazgatója hatáskörébe tartozik. Új közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 4 hónapos próbaidő kerül kikötésre.

A közalkalmazotti kinevezés határozatlan időre, a vezetői megbízás legfeljebb a jelenlegi osztályvezető visszatéréséig, illetve a pályázó 65. életévének betöltéséig szól. Jelen pályázat szerinti vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a kutatóközponttal közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. A közalkalmazotti illetmény, illetve vezetői pótlék a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) és annak végrehajtásáról rendelkező 84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet alapján kerül megállapításra megegyezés szerint. Kutatóközpont szervezeti egységét alkotó osztályvezető munkakörére vezetői megbízás annak adható, akivel szemben a Kjt. 41., 43., 43/D, 44. §-ai értelmében összeférhetetlenség nem áll fenn.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Fényképes részletes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okirat(ok) másolatait, Nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolatai, motivációs levelet.
Közvetlen személyes elérhetőségét (telefon, e.mail)
Nyilatkozatot arról, hogy a pályázat tartalmát és a pályázó nevét a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik, továbbá, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot –az Ökológiai Kutatóközpont Pénzügyi- és Számviteli osztályvezetőjének címzett kisérőlevéllel együtt Windischmann Elvira nevére kérjük címezni, valamint a windischmann.elvira@okologia.mta.hu és tamas.aniko@okologia.mta.hu e-mail címekre vagy a 8237 Tihany, Klebelsberg Kuno u. 3. postai címre elküldeni.

A pályázat elbírálásának rendje:

A beérkezett pályázati anyagok értékelését a pénzügyi és számviteli osztályvezető és a gazdasági igazgató együttesen értékeli, ezt követően történik a kiválasztottak személyes meghallgatása. A jelöltek értesítés kapnak a pályázat végeredményéről.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://www.okologia.mta.hu/hirek honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. október 29.