Kutatók

Név Kutatási téma
Abonyi András
tudományos munkatárs
Prof. Ács Éva, az MTA doktora
osztályvezető
tudományos tanácsadó
fitobentosz, algák, ökológiai állapotértékelés, kovaalga taxonómia
Apari Péter
tudományos segédmunkatárs
Evolúciós teória, Darwini medicina, gazda-patogén molekuláris interakciók és adaptációk
Arany Ildikó
tudományos segédmunkatárs
ökoszisztéma szolgáltatások
Aszalós Réka
tudományos munkatárs
Bácsiné Béres Viktória
tudományos munkatárs
Báldi András
csoportvezető
tudományos tanácsadó
Balogh Csilla
tudományos munkatárs
makroszkópikus vízi gerinctelenek, inváziós fajok, monitoring, biodiverzitás, haltáplálék szervezetek
Barta Barbara
tudományos segédmunkatárs
Bartha Sándor, PhD
tudományos tanácsadó
mikrocönológia, társulásszerveződés, vegetációdinamika, térbeli statisztika, téridődinamikai modellek, száraz gyepek és parlagok ökológiája
Batáry Péter
csoportvezető
tudományos tanácsadó
Bede-Fazekas Ákos
tudományos munkatárs
klímaváltozás, potenciális vegetáció, dísznövény, ökológiai modellezés, R, programozás
Berczik Árpád akadémikus, az MTA doktora, ny. egyetemi tanár
kutató professzor emeritus
hidrobiológia, ökológia, zoológia
Berki Boglárka
tudományos munkatárs
Bernát Gábor PhD
tudományos főmunkatárs
Biró Bernadett
együttműködő kutató (külsős)
zuzmók, zuzmókémia
Biró Marianna
tudományos munkatárs
történeti tájökológia és ökológiai emlékezet kutatása, Natura2000 élőhelyek hosszú-távú változásai vizes élőhelyek legeltetése
Bíró Péter
kutató professzor emeritus
hidrobiológia, halak, Balaton
Blix Katalin
tudományos munkatárs
Boda Pál, PhD
tudományos főmunkatárs
hidrobiológia, makroszkopikus gerinctelenek, közösségökológia, természetvédelmi biológia, biológiai vízminősítés, monitorozás
Bolgovics Ágnes
tudományos segédmunkatárs
hidrobiológia, bentonikus kovaalga
Bölöni János
tudományos munkatárs
Borics Gábor, az MTA doktora
osztályvezető
tudományos tanácsadó
Boros Emil PhD
osztályvezető
tudományos főmunkatárs
ökológia, limnológia, zoológia, konzervációbiológia
Boros Gergely
csoportvezető
tudományos főmunkatárs
Boross Nóra Judit
tudományos segédmunkatárs
viselkedésökológia, halökológia, ökofiziológia
Borza Péter
tudományos munkatárs
Botta-Dukát Zoltán, az MTA doktora
főigazgató-helyettes
tudományos tanácsadó
társulási szabályok, biológiai invázió, cönológia, adatelemző módszerek
Boza Gergely
tudományos munkatárs
Evolúciós ökológia, a kooperáció evolúciója, mutualizmus stabilitása, mikrobiom dinamika, szociális sokféleség, térben explicit modellek,
Bozóki Tamás
tudományos segédmunkatárs
vízi makrogerinctelenek, hidrobiológia
Buczkó Krisztina
tudományos főmunkatárs
Paleolimnológia, A Kárpátok tavai, lápjai, diatóma taxonómia, kvantitatív rekonstukció, oligotróf élőhelyek algái
Csákvári Edina
tudományos segédmunkatárs
homoki gyepek, restauráció, ökoszisztéma szolgáltatások
Csecserits Anikó
tudományos munkatárs
másodlagos szukcesszió, növényi invázió, parlagok, parlagfű
Czárán Tamás
ETI mb. igazgató
tudományos tanácsadó
elméleti ökológia, tér-idő-dinamikus modellezés, kooperáció és kommunikáció evolúciója, élet keletkezése
Czégel Dániel
tudományos segédmunkatárs
evolúciós rendszerek, tanulás, modellezés
Czeglédi István
tudományos munkatárs
halegyüttesek szerveződése, inváziós fajok kutatása
Canal, David
tudományos munkatárs
Demcsák Fruzsina
tudományos segédmunkatárs
madárének, élőhely minőség, örvös légykapó, Ficedula albicollis
Demeter László
tudományos segédmunkatárs
Pannon régió, keményfaliget erdők, szerkezet és dinamika, erdőtörténet, erdei és mocsár legeltetés, erdőhöz kapcsolódó hagyományos ökológiai tudás
Dobosy Péter
tudományos munkatárs
környezeti kémia, analitikai kémia
Duleba Mónika
tudományos segédmunkatárs
Egri Ádám PhD
tudományos munkatárs
Elekes Károly
kutató professzor emeritus
kemorecepció, érzőrendszerek, puhatestűek, növény-állat interakció, magatartás, alkalmazkodás, kémiai-ökológia, összehasonlító neurobiológia
Endrédi Anett
tudományos segédmunkatárs
táplálékhálózat, statisztika, hálózatelemzés, csírázás, magprodukció
Engloner Attila, PhD
csoportvezető
tudományos főmunkatárs
Erdős László
tudományos munkatárs
Erős Tibor
csoportvezető
tudományos tanácsadó
halökológia, közösségökológia, természetvédelmi biológia, biológiai vízminősítés, monitorozás
Fabók Veronika
tudományos segédmunkatárs
természetvédelmi konfliktusok, ökoszisztéma szolgáltatások, társadalmi részvétel
Farkas Edit, az MTA doktora
csoportvezető
tudományos tanácsadó
zuzmók, taxonómia, biodiverzitás, zuzmókémia, monitorozás, ökológia, zuzmótérképezés, bioindikáció, trópusi levéllakó zuzmók, konzerváció biológia
Felpécziné Farkas Anna
tudományos főmunkatárs
felszíni vizek környezetállapotának értékelése, biomonitoring, bioindikáció, ökotoxikológia

Oldalak