Kutatócsoportok

Vizsgáljuk a Balaton tápanyagciklusait és produkcióját, a balatoni fitoplankton hosszú távú tér-idő változásait és működését.

Fő profilunk a halak sokféleségének és közösségeinek tanulmányozása, elsősorban a Duna és a Balaton vízgyűjtőjében.

Vizeinket érő emberi szennyezések, gyógyszermaradványok káros hatásainak kutatása és értékelése.

Édesvízi életközösségek diverzitásának és összetételének változás az urbanizáció, vízszennyezés és élőhelyleromlás hatására.

Célunk megérteni az élőhelyek minőségének és térbeli hálózatának szerepét a helyi közösségek mintázatainak kialakításában és biodiverzitásuk fenntartásában.

'Mezokozmosz' rendszerben folytatunk erősen kontrollált kísérleteket, hogy elméleti és tapasztalati kérdéseket igazolhassunk.

A Duna és Tisza vízi ökoszisztémáinak és állatközösségeinek (zooplankton, makrogerinctelen, hal, kétéltű, hüllő, vízimadár) tanulmányozása.

Planktonikus és bentonikus algák és a dinamikus vízjárás, a hidrológiai események, a lokális és globális zavarás, a klímaváltozás hatásainak kutatása.

Restaurációs és közösségi ökológia; a biodiverzitás-monitorozás elmélete és gyakorlata; veszélyeztetett állatfajok védelme.

Szubmerz makrofitonok és a rajtuk kialakult bevonat állományszintű, fenetikai (kémiai, morfológiai, kvantitatív anatómiai) és molekuláris ökológiai (genetikai, mikrobiológiai) vizsgálata.

Oldalak