Lellei-Kovács E: Főbb kérdések és megoldások ... (2008)

Lellei-Kovács Eszter
2008
Főbb kérdések és megoldások a talajlégzés vizsgálatának témakörében.
In: Talaj-vegetáció-klíma kölcsönhatások. Köszöntjük a 70 éves Láng Editet (szerk. Kröel-Dulay Gy., Kalapos T. and Mojzes A.) pp. 135-146. MTA ÖBKI, Vácrátót.
Csatolt dokumentum: