A hazai természetvédelmi kutatási prioritások nemzetközi összehasonlításban

A hazai természetvédelem legfontosabb 50 kutatási kérdése című MTA ÖK-ESSRG projekt eredményeit egy nemrég megjelent angol nyelvű publikációban elemezték a nemzetközi szakpolitikai prioritások szempontjából.
A projekt keretében a természetvédelmi gyakorlati szakemberek (állami szakigazgatás érintett csoportjai, gazdálkodók, civil szervezetek) bevonásával egy részvételi kutatás indult a magyarországi természeti értékek védelme szempontjából kiemelten fontos kutatási kérdések feltárására. Összesen 792 kérdés érkezett be a kutatás keretén belül lebonyolított interjúzás és országos felmérés eredményeként, melyekből egy műhelybeszélgetés során a résztvevő gyakorlati szakemberek kiválasztották az 50 legfontosabbnak ítélt kutatási kérdést. Ezek a kérdések nagyobb célterületeket fednek le, a listában megjelennek a magyar vonatkozású nemzetközi szempontból is fontos élőhelyek (pl. ártéri erdők, pannon erdős sztyeppek), valamint fontos jellemző az alapkutatások, a szisztematikus, a hatásmonitorozó vizsgálatok és a meta-adatbázisok iránti igény megjelenése. Több kérdésben hangsúlyos a biodiverzitásnak mint szempontnak az integrálása a területhasználati döntésekbe, valamint a természetvédelem-gazdálkodás közti együttműködés megteremtése. Ez utóbbi (stratégiainak tekinthető) célok szorosan köthetők a nemzetközi biodiverzitási stratégiákban megjelenő célkitűzésekhez (Aichi Célok, EU Biodiverzitási Célok). Az európai stratégiai célok közül az 1. ill. az 5. is kifejezetten releváns: az európai direktívák megvalósítása és az invazív fajok elleni védekezés céljai. A nemzetközi szakpolitikában kulcsfogalomként használt ökoszisztéma szolgáltatások és emberi jól-lét szempontok viszont a magyar listában kevésbé jelennek meg, jelezve, hogy ezen fogalmak térhódítása a hazai természetvédelemben még nem széleskörű.

Mihók Barbara

További információk:
Mihók et al. 2014: A magyarországi természetvédelem legfontosabb 50 kutatási kérdése a következő 5 évben (Term.véd. Közlem. 20 pp. 1-23)
Mihók et al. 2015: Bridging the research-practice gap: Conservation research priorities in a Central and Eastern European country, J. Nat. Cons., doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.jnc.2015.09.010