Egy erdőökológiai kísérlet terepi bemutatója a Pilisben

2015. szeptember 18-án az MTA Ökológiai Kutatóközpont (MTA ÖK) Ökológiai és Botanikai Intézetének kutatói, valamint a Pilisi Parkerdő Zrt. (PP. Zrt.) szakemberei egy erdőökológiai kísérlet terepi bemutatójára invitálták meg az érdeklődőket. A kísérleti terület a Pilisben, Pilisszántó községhatárához tartozó Hosszú-hegyen található, egy 40 hektáros, 70 éves gyertyános-tölgyes állományban. Az MTA ÖK és a PP Zrt. közös kutatása kísérletesen vizsgálja a különböző erdőművelési eljárások termőhelyre, regenerációra és erdei biodiverzitásra gyakorolt hatását. A műszerekkel ellátott vizsgálati terület kialakítását a Magyar Tudományos Akadémia infrastruktúra fejlesztési támogatása tette lehetővé, a kutatás folytonosságát egy OTKA (111887) pályázat biztosítja. Olyan erdészeti beavatkozásokat vizsgálnak, amelyek részben a hagyományos vágásos, részben a jelenleg bevezetés alatt álló örökerdő gazdálkodás elemei. 2014-ben a még érintetlen állományban rögzítették a kiindulási állapotokat, a fahasználatokra 2014-2015 telén került sor. Öt kezelést valósítanak meg hat ismétlésben, blokk elrendezésben, azaz hat területi egységben megvalósult mindegyik beavatkozás: tarvágás (fél hektár), lékvágás (20 méter átmérő), hagyásfacsoport (a tarvágáson belül, 20 méter átmérő), fokozatos felújítóvágás-egyenletes bontása (fél hektár), érintetlen kontroll állomány. A kezelésekben nyomon követik a mikroklíma (fény, relatív páratartalom, léghőmérséklet, talajhőmérséklet), a talajviszonyok (nedvességtartalom, tápanyagtartalom), a felújulás, az aljnövényzet és egyes állatcsoportok (futóbogarak, pókok, televényférgek) változásait. A természetes folyamatokat elkerített és kerítés nélküli mintanégyzetekben vizsgálják, így a vadállomány hatása a kezelésekétől elválasztható lesz. A természetes folyamatok mellett egyes fafajok (bükk, cser, kocsánytalan tölgy, gyertyán, magas kőris) és lágyszárúak beültetett példányain egyedi megfigyeléseket is végeznek. A kísérlet gyakorlati ismeretekkel kíván hozzájárulni az erdei biodiverzitást fenntartó fahasználatok kialakításához, a főbb fafajok természetes felújításához, a klímaváltozás hatásait kompenzáló gazdálkodáshoz. Az MTA ÖK és a PP. Zrt által koordinált vizsgálatba bekapcsolódott a Nyugat-magyarországi Egyetem Környezet és Földtudományi Intézete és az MTA ATK Növényvédelmi Kutatóintézete is.A vizsgálatokat az MTA Ökológiai Kutatóközponttól Ódor Péter tudományos főmunkatárs, a Pilisi Parkerdő Zrt. részéről pedig Csépányi Péter, termelési és természetvédelmi főmérnök koordinálja.

A kb. 60 fő részvételével lezajlott bemutatón legnagyobb létszámban a kutatásban érintett két szervezet (MTA ÖK és PP. Zrt.), valamint a területileg illetékes Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai vettek részt, de szép számmal képviseltették magukat a kutatás iránt érdeklődő más intézményekben (NYME, NAIK ERTI, SZIE, Mecsekerdő Zrt, Sefag Zrt., WWF) dolgozó kutatók és gyakorlati szakemberek is. A kísérletet ismertető tájékoztató tábla mellett először Farkas Viktor, a PP. Zrt. Pilisszentkereszti Erdészetének vezetője köszöntette a résztvevőket, majd Dr. Ódor Péter, tudományos főmunkatárs (MTA ÖK) és Kovács Bence, PhD hallgató (ELTE, MTA ÖK) mutatták be a kísérlet céljait és módszereit. Ezt követően az egyes kezeléseket bejárva nyílt lehetőség a vendégeknek és a kutatás résztvevőinek megvitatni a vizsgálat részleteit. A jó hangulatú és szakmailag igen tartalmas terepbejárás után a Pilisszentkereszti Erdészet a Somhegyi-turistaház előterében látta vendégül a résztvevőket.
Ezúton szeretném az MTA ÖK Ökológiai és Botanikai Intézet nevében megköszönni a vendégeknek a részvételt és a remélhetőleg hosszú-távon fenntartandó kutatást segítő javaslataikat, valamint a PP. Zrt. Pilisszentkereszti Erdészet munkatársainak a jó szervezést és a szíves vendéglátást.

Ódor Péter tudományos főmunkatárs
Fotó: Gilicze Bálint