Ernst Jenő díjas fiatal kutató a Duna-kutató Intézetben

A Magyar Biofizikai Társaság Elnöksége által fiatal kutatók számára kiírt Ernst Jenő pályadíjat idén két biofizikus kutató nyerte el. Az elismerés a kiemelkedő tudományos munkát illetve annak visszhangját hivatott méltányolni. A díjakat Dr. Mátyus László egyetemi tanár adta át a Magyar Biofizikai Társaság XXV. kongresszusának megnyitóján augusztus 25-én. A díjazottak egy-egy előadásban ismertethették kutatásukat a konferencia keretében. Az egyik díjazott, Egri Ádám, az MTA Ökológiai Kutatóközpont Duna-kutató Intézetének segédmunkatársa "Környezetoptikai kérdések, különös tekintettel a polarotaktikus bögölyök polarizációérzékelésen alapuló viselkedésére" címmel tartott előadást. A másik díjazott Mészáros Bálint volt, az MTA Természettudományi Kutatóközpont Enzimológiai Intézet tudományos segédmunkatársa. Előadásának címe: "Funkcionális helyek becslése rendezetlen fehérjékben".