Hírek

Az Országos Környezetvédelmi Tanács a Kormány környezeti ügyekben felkért tanácsadó testülete. Tagjait a Magyar Tudományos Akadémia, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége Környezetvédelmi Bizottsága, valamint a Természet- és Környezetvédelmi Szakmai – civil – Szervezetek éves Közgyűlése delegálja egyenlő arányban.

Az Esztergomi Dzsámi Múzeumban október 2-31. között kiállítás keretében kerül bemutatásra a Harmadik Nemzetközi Duna-Expedíció (JDS3). A kiállítás megnyitóján az MTA ÖK Duna-kutató Intézetének munkatársai előadásokat tartanak a Dunáról és az expedíción szerzett tapasztalataikról.

A Kaposvári Egyetem Balaton Kutatóintézete és az MTA Ökológiai Kutatóközpont Balatoni Limnológiai Intézet nemzetközi tudományos konferenciát szervez Interaction of Natural and Social Processes in Shallow Lake Areas / Természeti és társadalmi folyamatok kölcsönhatása sekély tav

A rendezvény célja a Balaton élővilágának bemutatása, illetve az MTA ÖK Limnológiai Intézetében folyó kutatások megismertetése. Az intézet parkjában terepi mintavételezéshez szükséges műszereket tekinthetnek meg, ismerkedhetnek a Balatonban élő halakkal és makrogerinctelenekkel.

Lengyel Szabolcs az MTA ÖK Duna-kutató Intézet Tisza-kutató Osztályának tudományos főmunkatársa sikeresen megvédte MTA doktori értekezését, melynek címe: A biológiai sokféleség keletkezése, veszélyeztető tényezői, helyreállítása és monitorozása

A Kaposvári Egyetem és az MTA ÖK Balatoni Limnológiai Intézet konzorciálisan elnyert TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0038 azonosító számú projekt támogatásával "TERMÉSZET ÉS TÁRSADALOM A BALATON RÉGIÓBAN" című konferenciát szervez 2014. június 5-én Kaposváron.
A programfüzet alább megtekinthető.

Zlinszky András, az MTA ÖK Balatoni Limnológiai Intézetének tudományos munkatársa “Outstanding Student Poster” díjat nyert az Európai Földtudományi Társaság (EGU) idei konferenciáján az „Earth and Space Science Instrumentation” témakörben. A konferencián 24 témakörben összesen mintegy 9500 poszter került bemutatásra, az egyes témakörökben max.

Botanikus kertünkbe érkezők az ismeretszerzés lehetőségének újfajta technikai megoldásával találkozhatnak. A növényekhez kihelyezett hagyományos tájékoztató táblák mellett korunk technikai fejlődésével lépést tartva QR-kódok is segítik a botanikai ismeretterjesztést.

Oldalak