BLI Kísérletes Állattani Osztály

Kutatási tevékenység, profil: 

Rövid ismertetés, leírás ... (részletesebben a kutatócsoportoknál)

Munkatársak: 
Elekes Károly, az MTA Doktora, kutató professzor emeritus
Felpécziné Farkas Anna, tudományos főmunkatárs
Győri János, PhD, tudományos főmunkatárs
Kiss Tibor, kutató professzor emeritus
Lovas Sándor, tudományos segédmunkatárs
Maász Gábor, Pharm. D., tudományos munkatárs
Dr. Pirger Zsolt, tudományos főmunkatárs
Serfőző Zoltán, PhD, tudományos főmunkatárs
Svigruha Réka, tudományos segédmunkatárs
Vehovszky Ágnes, tudományos főmunkatárs
Zrínyi Zita, tudományos segédmunkatárs

1

Horváth Réka, tudományos segédmunkatárs

3

Balázs Boldizsár, rendszergazda
László Zita, asszisztens
Volt munkatársak: